Skolan

Skolhuset

Häggdångers skola består av en förskola för barn mellan 1-5 år och skolverksamhet med fritids upp till årskurs 6. Skolhuset ägs och förvaltas av Häggdångers intresseförening. Kommunen är ytterst ansvarig för verksamheten. Personalen är anställd av kommunen och verksamheten följer gällande styrdokument för skola och förskola.

Varför satsa på Häggdångers byskola?
Hög lärartäthet och pedagoger med mångårig erfarenhet. Små arbetsgrupper ger trygga barn med goda möjligheter till inlärning. Utemiljön inbjuder till att använda naturen som ett utvidgat klassrum. Här finns möjligheter för variationsrika lekar och aktiviteter som ger motorisk träning, stärker barnens koncentrationsförmåga och minskar stress. Vår miljö och vårt arbetssätt påverkar barnens hälsa positivt. Här äter barnen hemlagad mat i familjär miljö med åldersblandade grupper. Häggdånger ligger nära tre kommuner. Det finns goda möjligheter för pendlare att ha barnomsorg och skola i Häggdånger. Häggdånger är en bygd med framåtanda. Skolan samverkar med bygdens föreningsliv. Skolan och bygden hör ihop. Alla räknas!

Länk till kommunens hemsida:

http://www.harnosand.se/barnochutbildning/grundskola/grundskoloriharnosand/haggdangerbyskola/omskolan.4.194fee9c132386b7dd280006766.html

Veckans skolmatsedel:
http://skolmaten.se/haggdanger-byskola/

Comments are closed.