Föreningar

Häggdångers intresseförening
Jobbar för att främja landsbygdsutvecklingen i Häggdånger och sköter om skolbyggnaden.
Ordförande: Anja Björkland anja.bjorkland@gmail.com

Klicka på länken nedan för att läsa lite mer om vårt arbete:
Häggdångers intresseförening infoblad 2016

 

Häggdångers bygdegårdsförening.
Ordförande: Barbro Westerholm barbro.westerholm@qrt.se
www.bygdegardarna.se/haggdanger

OBS! Bygdegården har nu en ny Facebooksida där deras evenemang läggs upp!
https://www.facebook.com/haggdangersbygdegard/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Häggsjöns intresse- och fiskevårdsförening
www.haggsjo.qrt.se

Salteriföreningen
Sköter om Salteriet i Barsviken.
Ordförande: Mattias Wikman wikman88@hotmail.com

Kapellföreningen
Kapellet i Barsviken

Comments are closed.