Aktuellt

Nya tider för Häggdångersbladet
Vi har under senaste åren haft problem med distributionen kring bladet, men vill
såklart att alla i bygden även i framtiden ska få information om vad som händer i vackra Häggdånger.
Föreningen har därför tagit beslut på senaste årsmötet om att bladet nu blir digitalt på ett modernt sätt och en facebooksida har skapats där information från föreningen kommer publiceras fortsättningsvis.
https://www.facebook.com/haggdanger/
Om ni har information som ni skulle vilja publicera där;
Maila vår ansvarige för sidan: Henrik Skanfors (info@henrikskanfors.com).

Vi har fått en ny logotyp!
Vår duktige medarbetare, Henrik Skanfors, har tagit fram en ny logga för Häggdånger! Föreningen  är mycket glad och tacksam över hans engagemang!

Loggan häggdånger

Fiber till byn! Anmäl er!
Härnösands kommun har tagit fram en policy för bredbandet i hela kommunen. De vill bygga ut fibernätverket så att alla hushåll ska få tillgång till snabbt internet genom fibernätet. Fiber ger möjlighet till mycket höga överföringshastigheter, men nätet är inte fullt utbyggt än, framför allt inte på landsbygden. Det är viktigt att så många som möjligt anmäler sitt intresse på kommunens hemsida eller hos Servanet. Anmälan är inte bindande på något sätt, men ger oss chansen att visa att vi i Häggdånger är intresserade. Ju fler som anmäler sig, desstu större blir chansen att få hit fiber snabbare.

 

 

 

Comments are closed.